Katalog

1. Nádoba pro použité jehly 0,2l
(katalógové číslo 0002)

Rozmery:
Priemer základne: 78 x 28 mm
Horný priemer: 88 x 30 mm
Výška : 130 mm


2. Nádoba pro použité jehly 0,7 l
(katalógové číslo 0007)

Rozměry:
Poloměr podstava: 90 mm
Horní poloměr: 115 mm
Výška: 110 mm


3. Nádoba pro použité jehly 1,0l
(katalógové číslo 001)

Rozměry:
Dolná základňa: 150 mm x 75 mm
Vrchnák: 165 mm x 90 mm
Výška: 105 mm
Vstupní otvor: Ø 50 mm


4. Nádoba pro použité jehly i medicínsky odpad 2,0l
(katalógové číslo 002)

Rozměry:
Poloměr podstava: 137 mm
Horní poloměr: 165 mm
Výška: 140 mm
Vstupní otvor: Ø 50 mm


5. Nádoba pro použité jehly i medicínsky odpad 5,0l
(katalógové číslo 004)

Rozměry:
Poloměr podstava: 210 mm
Horní poloměr: 230 mm
Výška: 145 mm
Vstupní otvor: Ø 90 mm


6. Nádoba pro použité jehly i medicínsky odpad 6,0l
(katalógové číslo 005)

Rozměry:
Poloměr podstava: 205 mm
Horní poloměr: 225 mm
Výška: 195 mm
Vstupní otvor: Ø 90 mm


7. Nádoba pro použité jehly i medicínsky odpad 10,0l
(katalógové číslo 010)

Rozměry:
Poloměr podstava: 242 mm
Horní poloměr: 275 mm
Výška: 225 mm
Vstupní otvor: Ø 90 mm


8. Nádoba pro medicínsky odpad 15,0l
(katalógové číslo 015)

Rozměry:
Poloměr podstava: 250 mm
Horní poloměr: 285 mm
Výška: 310 mm
Vstupní otvor: Ø 80 mm


9. Nádoba pro medicínsky odpad 20,0 l
(katalógové číslo 020)

Rozměry:
Poloměr podstava: 297 mm
Horní poloměr: 335 mm
Výška: 277 mm
Vstupní otvor: Ø 125 mm


10. Nádoba pro medicínsky odpad 30,0l
(katalógové číslo 030)

vyrobené z umelej hmoty
– polypropylénu alebo polyetylénu

Rozměry:
Poloměr podstava: 310 mm
Horní poloměr: 355 mm
Výška: 405 mm


11. Nádoba pro medicínsky odpad 60,0l
(katalógové číslo 060)

vyrobené z umelej hmoty
– polyetylénu

Rozměry:
Poloměr podstava: 325 mm
Horní poloměr: 397 mm
Výška: 655 mm