O firmie

Firma ENTEMED jest przedstawicielem handlowym Polskich przedsiębiorstw produkujacych jednorazowe pojemniki na niebezpieczne odpady medyczne. Zajmujemy się dystrybucją tychże pojemników w południowej Polsce.

Produkty

Wyroby opatrzone są zastrzeżonym znakiem towarowym chronionym w Urzędzie Patentowym w Polsce. Wszystkie pojemniki są wytwarzane w oparciu o zintegrowany system zarządzania jakością ISO 9001:2001 i posiadają wystawioną Deklarację Zgodności, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej.