Produkty

Pojemniki produkowane są z tworzywa sztucznego – polipropylenu HP500N. Składają się z trzech elementów: korpusu, pokrywy szczelnie zatrzaskiwanej na korpusie oraz małej pokrywki służącej do czasowego przymykania otworu wrzutowego, a po napełnieniu pojemnika do szczelnego nieodwracalnego zamknięcia tego otworu.


Po napełnieniu pojemnik przekazuje się w całości do spalenia zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami związanymi z unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych. Pozostałości po spalaniu tworzywa, z którego wykonano pojemniki, są nieszkodliwe dla środowiska.

Pojemniki są nieprzemakalne, odporne na przekłucia, w pojemnościach od 1 do 10 litrów posiadają specjalne wcięcia w pokrywie umożliwiającej bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki.


Na pojemniku nalepiona jest etykieta ostrzegawcza ze znakiem i opisem „materiał zakaźny”.

Na etykiecie jest również miejsce na wpisanie: miejsca pochodzenia odpadów, ich rodzaju (kodu odpadu), daty zamknięcia pojemnika oraz danych osoby zamykającej.

Pojemniki od 3,5l wyposażone są w wygodny uchwyt ułatwiający przenoszenie.